شرکت تینا پژوهان آروین

41796000 021

پشتیبانی فروش

اطلاع از موجودی محصولات

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

شرکت تینا پژوهان آروین در «کنگره‌ی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران»، همراه آزمایشگاهیان عزیز خواهد بود.

تاریخ انتشار: 1402/02/20

41796000 021

پشتیبانی فروش