شرکت تینا پژوهان آروین

41796000 021

پشتیبانی فروش

لوگوی آی‌ای‌تی

شرکت آی‌ای‌تی

لوله‌های خون‌گیری تولید شده با دانش فنی ایرانی

لوگوی دیاپلاس

شرکت دیاپلاس

تأمین‌کننده‌ی اولین کیت‌های الایزا در ایران با تکنولوژی استرپتواویدین و بیوتین

لوگوی سرامون

شرکت سرامون

نمایندگی انحصاری کیت‌های الایزا از شرکت سرامون آلمان

لوگوی آی‌ای‌تی

شرکت آی‌ای‌تی

لوگوی دیاپلاس

شرکت دیاپلاس

لوگوی سرامون

شرکت سرامون